CMT / PARATOR SLÄPFORDON

Trippelkärra med tipp 24 ton

Nu kan vi även erbjuda dig olika Släpfordon i samarbete med Parator.

CMT-gruppen förvärvar Parator och skapar nu en ny konkurrenskraftig samarbetspartner med försäljningsresurser i hela Norden. Genom sammangåendet kommer fokus riktas på att utveckla än bättre lösningar för att stärka våra kunders konkurrenskraft. Tillsammans kan vi ta fram skräddarsydda produkter med hög nyttolast, hög flexibilitet och stor valfrihet för bättre transportekonomi. Parator

Parator