Produktserie UNIQONT™ – en standardprodukt med stora inbyggda möjligheter för kundanpassning.

Med tunna och starka material lyckas CMT konstruera detta med låga egenvikter och bibehållen transporteknomi.
Bottenytan är i standard 2,45 m invändigt för att klara två stycken EUR-pallar i bredd. Med en utvändig bredd på 2,55 m finns inga hinder för vidaretransport inom EU. Designen av botten är dimensionerad för att klara punktbelastningar vid hantering av styckegods samt till exempel för flyttningar av maskiner.
Konstruktionen fungerar som stöd för alternativa sidkonstruktioner med lyft- och öppningsbara sidor i både stål och aluminium.
Modellserien fungerar därmed som en byggsats där olika fronter, sidor, luckor och tak går att kombinera till en suverän kombinationsenhet för olika transportuppdrag.

UniQont grus- och schaktflak är ett mycket flexibelt kombinationsflak.

Styrkan på flaket skräddarsys med val av botten och sidoplåts dimensioner. Alla plåtalternativ har slitplåtskvalitet och mycket höga sträckgränser för att klara av såväl stora punktbelastningar som stort slitage av massor.
Tack vare den stabila bottenkonstruktionen kan botten utrustas med alla upptänkliga förankringsmöjligheter och hylsor. Med en fällbar aluminiumsida uppnås lämflakets flexibilitet kombinerat med schaktflakets styrka i motstående stålsida.

Uniqont Sandwichflak – med isolerande sandwichsidor och plywoodbotten.

Produktserien Uniqont går att få i en mängd olika utförande. Här har vi tagit fram ett koncept för transport av styckegods, där lasten inte får komma i kontakt med metall för att t ex. undvika frysrisken. Flaket har isolerande sandwichsidor och en botten av karosseriplywood.