Tippat rött asfaltsflak i asfalteringsarbete

CMT ASFALTFLAK I FLERA UTFÖRANDE

Transport av asfalt kräver en flaklösning som håller vad den lovar. CMTs asfaltflak står för hög kvalitet i både material och konstruktion.

Resultatet är lägre egenvikt och högre nyttolast, ökad hållbarhet och säkrare värmehållning.

ETT ASFALTFLAK FÖR EFFEKTIVARE TRANSPORTER

Asfaltflak

Transport av asfalt kräver en flaklösning som håller vad den lovar. CMTs asfaltflak står för hög kvalitet i både material och konstruktion. Resultatet är lägre egenvikt och högre nyttolast, ökad hållbarhet och säkrare värmehållning.

Flaket har luftspaltsisolering i både sida, botten, front och baklucka, och den blanka, rostfria isolerplåten ger effektiv värmehållning. För extra långa transporter eller ställtider kan luftspaltsisoleringen även kompletteras med isolermaterial.

Vikkapell med fiberisolerad kapellduk monteras som standard.  CMTs asfaltflak är även utrustat med slitplåt invändigt, vilket ökar livslängden ytterligare. Plåten gör det dessutom möjligt att transportera fler typer av massor.

BAKLUCKOR

CMTs asfaltflak kan kombineras med en lång rad olika bakluckor, med manuell, mekanisk, pneumatisk eller hydraulisk manöver. Allt med fokus på enkel hantering.

Asfaltflak bakluckor

STAPLINGSBART

Staplingsbart utförande är ett smidigt alternativ för kombinerade asfalttransporter och flyttningar. Utformningen gör det möjligt att stapla två fullstora asfaltflak på varandra, utan att överskrida höjdbegränsningen på 4,5 meter. Vid stapling ställs det undre flaket på marken och bakgaveln på vikstativet tas av eller svängs runt. Därefter rangeras det övre flaket ovanpå det undre, och spänns fast.
Hela paketet lyfts sedan upp på bilen, klart för transport.

OPTICONT

Opticont Asfalt bygger på Opticont-seriens grus- och schaktflak, och är ett bra val när användningsområdet varierar beroende på säsong och uppdrag. Med rostfri sidobeklädnad skapas en luftspalt som isolerar asfaltmassorna. Flaket kan även kompletteras med isolerande vikkapell och en rad flexibla gavellösningar.
Med kombilucka är det enkelt att ställa flak i varandra (kassettutförande) och att transportera maskiner som t.ex. vältar, klistermopeder och asfaltsläggare.

KASSETT

I kassettutförandet kan flaket på bilen placeras inuti släpflaket. Resultatet blir en kompakt och tilltalande enhet, med så liten ökning i höjd som möjligt. Eftersom kassetteringen kan göras medan släpflaket står kvar på släpet, blir rangeringen dessutom både snabb och enkel.

KASSETT FINNS I TVÅ UTFÖRANDEN:

  1. Med högtippande hydraulisk lucka som samtidigt lyfter upp hela kapellstativet. Om hydraulik finns kan luckan kompletteras med manuell handpump.
  2. Med runtomsvängande bakläm och avtagbar bakgavel – en helt manuell konfiguration som därmed fungerar oavsett fordon. För smidigare hantering görs den nedre luckan i aluminium, och bakgaveln på kapellet lyfts av med ett enkelt handgrepp.
Fast byggnation, Asfaltflak

FAST BYGGNATION

CMT gör även fasta påbyggnationer för bil, släp och snabblås. Precis som till lastväxlarsystemet levererar vi kompletta asfaltflak med rostfri isolering och vikkapell, och flera typer av bakluckor med såväl luft- som hydraulisk öppning.

Med enkla medel anpassar vi nämligen befintlig konstruktion i höghållfast stål till ett fast montage på bil. Den förbättrade lastförmågan följer med.