Lastvaxlarflak1

CMT BAS –sarjan lavat tavallisesta teräksestä,mutta rakenne on kaukana tavallisesta.Lopputulos on tavallinen malli huomattavasti paremmalla kestävyydellä sekä kuljetustaloudella.

CMT BAS on järkevä valinta jos haluat jämäkän perusmallin. Tämä sarja on suunniteltu kestämään rajua käsittelyä, esim. rakennustyömailla ja jätteenkäsittelylaitoksilla. Rakenne takaa paremman kestävyyden sekä kuljetustalouden.

BAS

BAS-sarjan lavoilla on erityisen vahva yläreunapalkki, joka kes-tää hyvin kovaa käsittelyä lastatessa sekä muissa vaiheissa. Sivut ovat sileät, eli ei turhia pystypalkkeja jotka voivat helposti rikkoutua. Sivut sekä pohja ovat hieman pyöristetyt, tämä takaa paremman iskunkestävyyden rakenteeseen.Pystypalkkien puuttuminen mahdollistaa matalemman oma-painon sekä paljon pienemmän ilmavastuksen.Teoreettiset mallit sekä käytännön kokemus ovat todistaneet että sileillä sivuilla polttoaineenkulutus voi laskea jopa 10 pro-senttia verrattuna tavanomaisiin lavoihin joissa on pystypalk-keja sivuilla. Sileät sivut ovat myös oiva paikka oman yhtiön markkinoinnille.BAS-lavoja on saatavilla 14m3 ylöspäin, nämä voidaan varustaa erilaisilla kattovaihtoehdoilla, ovilla sekä erilaisilla peräluukuilla. Kaikki korkealaatuisella viimeistelyllä sekä järeillä mekanismeilla.

hallfasthet

KESTÄVYYDET VERTAILUSSA

Selkeät ja sileät pinnat BAS-lavoissa tarjoavat paremman iskunkestävyyden samanaikaisesti kun pyöristetyt pellit jakavat rasituksen eri suuntiin. Seuraa-vassa vertaamme BAS-lavaa tavanomai-seen vaihtolavaan jossa on pystypalkkeja sivuilla. Lavan sivua kuormitetaan 5 tonnin voimalla sisältäpäin.

TAIPUMINEN

Koska CMT BAS lavassa ei ole pystypalk-keja sivuilla, johon kuormitettava voima pysähtyy, jakautuu voima näin ollen laajem-malle elueelle. Näin olleen taipuminenvoidaan puolittaa.

KOURMITUS

MT BAS-lavan absorvoivan rakenteen ansiosta pistekuormitus on kolme kertaa pienempi. Tästä syystä CMT BAS-lavat seviytyvät huomattavasti suuremmista rasituksista kuin tavanomaiset lavat.

YKSITYISKOHTIA LÄHIKUVIN

  1. Yläreunapalkin vahvuus on yksi tärkeimmistä ominai-suuksista joka lavassa. Siksi olemme kehitelleet erikoisen profiili-palkin CMT BAS-lavaa varten, joka kestää kovia voimia autoilijoiden käsittelyssa sekä lastatessa.
  2. Vaihtolavarunko on valmistettu yhtenäisenä erillisenä kappaleena tehtaalla. Runko on luokiteltu 18 tonnin kokonaispainolle, joka puolestaan takaa koko tuotteelle tasapainoisen ja toimivan alustan.
  3. Kaikki yksityiskohdat CMT BAS-lavoissa on tarkoinsuunniteltu, toimivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä silmällä pitäen. Liikkuvat osat ovat pitkälti huoltovapaita, itsevoi-televine holkkeineen sekä laakereineen. Tiikkaat sekä kävelytaso ovat vakiovarusteita-hyvin käytännöllisiä, varustettuina liukuesteteipeillä.
  4. Vaadimme korkeaa laatua tehtaallamme. Monet osat ovat automaattihitsattuja, hiekkapuhallus sekä maalaus suoritetaan huippumoderneilla laitteilla. Tuloksena on laadukas tuote jolle myönnämme 2 vuoden takuun, takuu koskee myös maalausta.
  5. BAS-lavat voidaan varustaa monilla eri kattovaihtoehdoilla.Markkinoiden suurimmalla valikoimalla tarjoamme peittei-tä sekä avattavia kattoja monin eri toiminnoin. Suuri osa katoista on maasta ohjattavia. CMT:n avattavaan kattoon voi valita sähkö-, pneumaattisen-, tai hydraulisen toimin-non. Kaikki tämä jotta kasin työskentely vähenisi kattoa avatessa ja sulkiessa.

CMT BAS KOLME PERUSVERSIOTA:

  • BAS on perusmalli, jossa on 3 mm laitapelti ja 4 mm pohjapelti, laatu S355.Tämä malli soveltuu hyvin kierrätysjätteiden kuljetukseen.
  • BAS-S Soveltuu hyvin romukuljetuksiin. Pohjapelti sekä laitapelti ovat tässä mallissa vahvistettuja, tämä takaa 40 prosenttia vahvemman kokonaisuu-den, ilman lisäpainoa.
  • BAS-L Tässä mallissa on sama kestävyys kuin perusmallissa, Mutta painoa 20prosenttia vähemmän. Suurempi hyötykuorma sekä parempi kuljetustalous.

HALUAISITKO ETTÄ KULJETUKSESI OLSI KANNATTAVAMPAA?

Kun valitset lavaa CMT:ltä, voit aina olla varma korkeasta laadusta sekä hyvästä kulje-tustaloudesta. Jo yli 20 vuoden ajan olemme kehittäneet lavatuotteita jotka tehostavat kuljetusta sekä kannattavuutta. Kaikki tämä jotta autoilijat hyötyisivät mahdollisimman paljon työstään. CMT:lle kaikki asiakkaat, koosta riippumatta, ovat tervetulleita ja tarjoamme vaihtolavojen lisäksi myös kiinteitä rakenteita. Hyvä vaihtolava on vaihtolava joka soveltuu juuri sinun käyttötarkoitukseen. Soita tai mailaa, niin autamme löytämään oikean ratkaisun.