Fast byggnation

Nya lösningar
för fasta byggnationer

Nu är det dags att även de åkare i Sverige som inte gått över till lastväxlarsystemet  får tillgång till CMTs välkända och prisbelönade produkter. Tack vare CMT kan fler transportörer dra nytta av ökad transportekonomi med lätta, starka samt smarta lösningar.

CMT har idag en unik erfarenhet av att konstruera och producera olika typer av lastbärare till lastväxlarsystemet. Dessa enheter är fullt jämförbara med vad som erbjuds till fast byggnation och snabblås. För såväl fasta byggnationer på lastbilar och släp som till snabblåssystem står därmed hela vårt produktprogram med tillbehör till buds.

Vi är övertygade om att vi med 10 000-tals lastväxlarbyggnationer i ryggen samt en väl utvecklad organisation för konstruktion, produktion och service kan tillföra en hel del till detta nya kundsegment när det gäller innovativa, kvalitativa och transporteffektiva lösningar för fast byggnation.