Ernsts Express lägger flera nya beställningar!

Vår kund Ernsts Express blev nöjd med våra första leveranser och har nu för tredje gången beställt 15 stycken nya 39 kubikmeters BAS containrar från oss. Totalt kommer Ernsts Express att beställa 45 Bas containrar av CMT i olika storlekar.Containrarna kommer användas till transporter av biobränsle och verksamhetsavfall. De gröna containrarna med texten ”EFFEKTIVARE TRANSPORTER…